« Tilbake til kledningstesteren

Garantien forutsetter:
  • Garantien trer i kraft for alle leveranser etter 1. januar 2012 og har ikke tilbakevirkende kraft.
  •  

  • Garantien gjelder under forutsetning at trelasten benyttes i henhold til  NS EN 351  klasse AB, bruk over mark.
  •  

  • Garantien gjelder under forutsetning av at trelasten vedlikeholdes i henhold til FDV-dokumentasjon som er angitt på bedriftens hjemmeside.
  •  

  • Garantien omfatter kun selve trelasten. Evt. arbeidskostnader, frakter etc dekkes ikke av garantien.
  •  

  • Det forutsettes at det kan fremlegges dokumentasjon som tydelig angir kjøps/monteringstidspunktet. Slik dokumentasjon kan være overtakelsesattest fra byggefirma, kvittering for kjøp av trelasten fra forhandler eller annen tilsvarende dokumentasjon.

 

 Last ned som pdf

CMS : : Bennett