« Tilbake til kledningstesteren

Hva er MøreRoyal?

 Tre kokt i pigmentert olje gir unike egenskaper:

Førstesortert trevirke: i vår prosess har vi egne sorteringskrav for å sikre god kvalitet.

Behandlet på alle sider: ved å behandle materialene på alle sider; under, over, sider og ender, ivaretar vi treets egenskaper uansett ytre påvirkning. En hel liter olje pr m2 er kokt inn i treet.

Formstabilt: mindre vridning, krymping, svelling og sprekking. Produktet er kokt i olje, over 80°C. Oljen danner en hinne som beskytter materialene mot temperatur- og fuktighetsendringer, og gjør treet mer stabilt.

Mindre flising: materialer som blir MøreRoyal®behandlet er beskyttet mot endringer påvirket av temperatur og fuktighet og dermed mindre flising. 

Lang levetid: materialene får også en behandling mot råte, før de MøreRoyal®-behandles. Slik varer råtebehandlingen lengre. Så lenge at vi faktisk tør å si Garantert råtefritt i 50 år.

Kun kosmetisk vedlikehold: MøreRoyal®-prosessen tilfører olje inn i treet, slik at behandlingen varer lenge. Vær, vind og sollys vil alltid påvirke alt levende materiale. Vi anbefaler at materialene friskes opp med MøreRoyal®treolje etter 5-10 år, avhengig av bruk og ytre påvirking.

CMS : : Bennett